bitki hücresi

BİTKİ HÜCRESİ

 

BİTKİ HÜCRESİNDE BULUNAN ORGANELLER

Bitki hücresi temel olarak üç kısımdan oluşur:

 1. Hücre çeperi

 2. Sitoplazma

 3. Çekirdek

Sitoplazmada bulunan organeller:

 1. Endoplazmik retikulum

 2. Golgi aygıtı

 3. Ribozom

 4. Mitokondri

 5. Plastitler

 6. Koful

Yapı

Prokaryot Hücre

Bitki Hücresi

Hayvan Hücresi

Kısaca Görevi

Hücre zarı

Var

Var

Var

Madde alış-verişi ve sitoplazmayı ortamdan ayırtmak

Hücre çeperi

Var

Var

Yok

Koruma ve destek

Ribozom

Var

Var

Var

Protein sentezi

Mitokondri

Yok

Var

Var

Enerji (ATP) üretim merkezi

Plastitler

Yok

Var

Yok

Çeşitli pigmentleri taşımak, besin depo etmek

Klorofil

Var (bazılarında)

Var (çoğunda)

Yok

Fotosentez yapmak

Sentrozom

Yok

Yok

Var

Hücre bölünmesinde görevli

Lizozom

Yok

Benzeri var

Var

Hücre içi sindirim yapmak

Golgi aygıtı

Yok

Var

Var

Hücre dışına salgı yapma

Endoplazmik retikulum

Yok

Var

Var

Madde taşınması ve depolanması, lipit sentezi

Koful (Vakuol)

Yok

Var (büyük)

Var (küçük)

Geçici depolama birimi

Çekirdek

Zarla çevrili değil

Var

Var

Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezi

Çekirdekçik

Yok

Var

Var

RNA ve Ribozom sentezi

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar

Bitki hücresi

 1. Hücre çeperi bulunur.

 2. Sitoplâzmada plastitler vardır.

 3. Kofullar çok ve büyüktür.

 4. Lizozom ve sentrozom bulunmaz.

 5. Nişasta ve selüloz depo eder.

 6. Hücreler birbirlerine hücre duvarı ile bağlıdır.

 7. Sitoplazma bölünmesi orta lamelle olur.

Hayvan hücresi

 1. Hücre çeperi bulunmaz

 2. Plastitler yoktur

 3. Kofullar az ve küçüktür.

 4. Lisozom ve sentrozom bulunur.

 5. Glikojen depo eder.

 6. Hücreler bağımsızdır.

 7. Sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile olur.

Hücre çeperi ve hücre zarı arasındaki farklar

 

Hücre çeperi

 1. Cansızdır.

 2. Tam geçirgendir.

 3. Dayanıklıdır.

 4. Selülozdan yapılmıştır.

Hücre zarı

 1. Canlıdır.

 2. Seçici geçirgendir.

 3. Dayanıksızdır.

 4. Protein ve yağlardan yapılmıştır.

HÜCRE ÇEPERİ

Bitki hücrelerinin hücre zarı üzerinde, selüloz maddesi birikmesi ile çeper (hücre duvarı) oluşmuştur. Bitkinin türüne ve yaşadığı çevreye göre çeper üzerinde kütin, süberin, lignin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasını sağlar. Farklılaşan çeper üzerinde madde alışverişini sağlayan geçit adı verilen bölgeler vardır. Bu geçitler seçici geçirgen değil, tam geçirgenlerdir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !